EASY-CON řídicí systém pro betonárny


Váš nový řídicí systém pro betonárny a obalovny

On-line servis non-stop

Komplexní servisní činnost pro betonárny

 • Optimální řešení pro malé i velké výrobny
 • Propracovaný systém řízení vyvinutý na základě praktických zkušeností
 • 100% spolehlivý řídicí systém
 • Odzkoušený program
 • Přehledné uspořádání ovládacích prvků
 • Reálné rozmístění grafických symbolů
 • Dokonalá diagnostika poruch
 • Ochranné funkce
 • Jednoduchý systém receptur
 • Decentralizovaný způsob řízení
 • Možnost zahrnutí dalších podpůrných technologií výroby

 

Název řídicího systém pro betonárny Easy-con vzniknul spojením anglických slov easy – jednoduchý a concrete – betonárna. Tedy „Jednoduchá betonárna“, nebo chcete-li „Betonárna jednoduše“.

Celý projekt byl realizován v souvislosti s diplomovou prací manažera projektu, Ing. Ivo Mikošky.

Směr, kterým se projekt ubírá je podložen dlouhodobou praxí v servisní činnosti na betonárnách se systémy od nejrůznějších výrobců.

V projektu Easy-con je kladen velký důraz na jednoduchost a přehlednost ovládání řídicího programu. Grafické zpracování jednotlivých projektů je vždy přizpůsobeno aktuálnímu rozmístění sil, míchacího jádra, způsobu navážky kameniva apod. Obsluha tak získává logický přehled o technologii a o tom, co se v které části technologie právě odehrává.

Dále se projekt zaměřuje na to, aby každá řízená činnost byla podepřena dokonalou zpětnou vazbou. Důmyslným propojením indikačních bodů, ať už koncových spínačů či výstupy vah, čidel vlhkosti apod., je možné poskytnout obsluze velmi účinný nástroj při odstraňování nahodilých poruch.

Spolehlivost systému je zaručena použitím programovatelné logické jednotky Siemens SIMATIC S7-300, ve které běží hlavní program projektu. Stolní PC slouží pouze jako grafické rozhraní mezi operátorem a PLC. Při tomto provedení je možné zpracovávat signály a technologie může být obsloužena i při výpadku sítě, při vypnutí nebo zaseknutí stolního PC apod.

Propojení systému s jednotlivými prvky – snímači, ovládacími tlačítky, motory a ventily může být provedena dvěma způsoby:

-       Centralizovaným způsobem řízení, kde vstupní i výstupní jednotky jsou umístěny v základní vaně PLC (v hlavním rozvaděči) a veškeré signály jsou přivedeny kabely do tohoto místa. Nevýhodou při tomto provedení je množství potřebných kabelů, příprava rozměrných kabelových tras, potřebný poměrně velký rozměr hlavního rozvaděče.

-       Decentralizovaným způsobem řízení, kde vstupní i výstupní jednotky jsou rozmístěny po celé technologii (sběrné uzly). Čidla, spínače, ventily i motory jsou připojeny k těmto uzlům. Jednotlivé uzly jsou vzájemně propojeny pouze jedním silovým kabelem a komunikační sběrnicí (Profinet nebo Profibus).

 Díky své nenáročnosti při instalaci je projekt vhodným řešením pro nejrůznější druhy provozoven.

 Standardní součástí projektu je databáze zákazníků, databáze receptur, software pro archivaci a tisk dodacích listů a záměsových protokolů, software pro dálkovou diagnostiku ze servisního centra.

Jako nástavba softwaru je k dispozici agenda pro skladové hospodářství, fakturace, sledování vozidel a další software podle potřeb našich zákazníků.

Každý projekt je důkladně testován na funkčním modelu betonárny. Při jeho zkoušení jsou simulovány nejrůznější poruchy technologie.


 

Kontaktujte nás

!FIRMA
Ulice Nejedlého 123
Město nad Labem 595 03

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu